Foredrag

Udadtil virker jeg så “normal”, at folk glemmer, at jeg faktisk er handicappet. Det har skabt mange problemer for mig. Men gennem meget personligt arbejde og en viden om kvinder og autisme er jeg i dag i stand til at give mine erfaringer videre.

Min diagnose kombineret med mine faglige kompetencer betyder, at jeg har et indgående kendskab til autismen. Det er en force, for derved kan jeg tilbyde virksomheder, aktører i forhold til jobcentre og fagfolk autistiske oplevelsesbeskrivelser med uddybende faglig tolkning og psykoedukation.

De foredrag, jeg tilbyder, er centreret om højtfungerende autisme – mennesker på spektret med normal begavelse.

Mine foredrag er gratis, men vil gerne hjælp til benzin. Hvis foredraget er på Fyn eller Jylland, så kommer der en udgift til togbillet på DSB1 

Det ene foredrag har fokus på højtfungerende autisme og tilknytning til arbejdsmarkedet.

  • Hvordan kan en sagsbehandler bedst støtte en person med autisme?
  • Hvordan klædes en arbejdsgiver bedst på til at fastholde en medarbejder med autisme?

Foredraget omfatter personlige beretninger om et liv på arbejdsmarkedet, både som medarbejder og selvstændig med diagnosen Aspergers syndrom. Det omhandler forståelse af autisme i voksenlivet.

Under foredraget er der plads til spørgsmål og dialog.

Dette foredrag henvender sig til virksomheder, jobcentre, private aktører i forhold til landets jobcentre og fagfolk.

Deltagerne vil gå fra foredraget med en unik “insiderviden” om autismespektrumforstyrrelse og direkte brugbare redskaber til at støtte en borger eller ansat med autismespektrumforstyrrelse.

Det andet foredrag, jeg tilbyder, tager udgangspunkt i min egen historie og handler om at have et usynligt handicap i et multimediesamfund, hvor vi primært stræber efter succes, og kravene konstant skærpes.

Den personlige erkendelse ved at gå fra egen virksomhed med stor succes til en stresslidelse – for efterfølgende at opleve forløsningen ved at forstå mine symptomer i form af den rette diagnose samtidigt med at skulle danne nye strategier for at opnå et glædesfyldt og velfungerende liv.

Det tredje foredrag er psykoedukationforedraget, som henvender sig til mennesker på spektret, hvor jeg kæder teori og praksis om autismespektrumforstyrrelse sammen med min egen historie.

Under foredraget vil der være plads til spørgsmål og dialog. Dette henvender sig til personer med autisme og fagfolk.

Deltagerne vil gå fra foredraget med en viden om egen diagnose og få en værktøjskasse fyldt med redskaber til eget liv.

Det fjerde foredrag er med temaet piger og autisme. Dette ligger mig særlig nært, da jeg selv er diagnosticeret med autisme, og min datter på 14 år også har en autismediagnose. Det betyder, at jeg derfor er meget optaget af vinklen piger, kvinder og autisme.

Der er mange stereotype forestillinger om autisme, såsom Rain Man, det vil sige autister i den lavtfungerende ende af autismespektret. Og så er der alle de andre, som er placeret på den modsatte ende af spektret – hvor ofte pigerne er. De, der ligner helt almindelige neurotypiske mennesker. Deres symptomer er ofte stress, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, angst og depression. De er ikke synligt udfordret, hvilket skaber anderledes udfordringer end det at være synligt udfordret. Det kan eksempelvis være, når de sidder foran en lærer, pædagog, sagsbehandler eller jobkonsulent, hvor det ikke er åbenlyst at se autismen, og derved bliver de desværre ofte fejltolket som værende dovne, usamarbejdsvillige og umotiverede.
Det kan ligeledes være svært for den ikkesynligt udfordrede at se sine egne sårbarheder, og derved kan de stille urealistiske præstationskrav til sig selv eller bruge en masse energi på uhensigtsmæssige strategier for ikke at blive afvist.

Deltagerne vil gå fra foredraget med en viden om piger, kvinder og autisme og vil få redskaber til at støtte og hjælpe piger/kvinder på spektret.

Det femte foredrag er med temaet parforhold og autisme.

Her er fokus på det at være i et parforhold, hvor den ene er autistisk, og den anden neurotypisk. Foredraget handler især om følgende spørgsmål:

  • Hvordan tænker autisten?
  • Hvordan skaber man et funktionelt parforhold?
  • Hvordan passer vi på hinanden?

Under foredraget vil der være plads til spørgsmål og dialog. Dette henvender sig til personer med autisme og deres partner.

Deltagerne vil gå fra foredraget med en viden om autismespektrumforstyrrelse og vil få redskaber til at skabe et godt, kærligt og funktionelt parforhold.

Dette er blot nogle eksempler på foredrag, som jeg holder, og jeg tager gerne imod jeres forslag, hvis det ikke lige står her. Jeg skræddersyer gerne et fordrag, som vil passe til jer.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på 23 27 08 88 for en uforpligtende snak i telefonen, hvor vi sammen kan afklare, hvilket foredrag der passer til jer.

kathia-logo-4-hvid-bg