Produkter

Generel introduktion til autismespektrumforstyrrelser.

Jeg har gennem mange år arbejdet med undervisning og kurser. Min undervisning retter sig primært mod jobkonsulenter, arbejdsgivere og fagfolk inden for børne-, unge- og voksenområdet. For mig er det vigtigt, at undervisningen bibringer ny viden samt muligheden for at drøfte erfaringer og praksis i dialog med deltagerne. I undervisningen trækker jeg især på mine mange års erfaring fra samtaler med unge og voksne.

Supervision/rådgivning og coaching

Jeg tilbyder at supervisere arbejdsgivere, jobcentre, private aktører og fagpersonale på autisme- og ADHD-området.

Supervisionen kan enten ske i grupper eller individuelt og kan foregå i mine lokaler eller på jeres arbejdsplads.

Temaer kan for eksempel være viden om autismespektrumforstyrrelser, hvordan man møder en medarbejder/ansat med autisme, hvordan vi som jobcentre og private aktører i forhold til landets jobcentre bedre kan møde en borger med autisme, eller hvordan man som lærer bedre kan møde sin elev på spektret. Fokus kan være på pædagogiske virkemidler, optimering af samarbejdet i gruppen eller etablering af en “udrykningstjeneste” ved akutte behov.

Når et supervisionsforløb bliver etableret, holder vi et indledende møde, hvor vi udarbejder mål for supervisionen baseret på en gennemgang af de punkter, som I ønsker bliver forbedret.

Hvis det er muligt, vil jeg meget gerne komme på et besøg inden første supervisionstime. Formålet med dette besøg vil være at observere brugergruppen eller arbejdspladsen for at danne mig et personligt indtryk af personerne – dette er for at kunne give jer den bedste supervision.

Målet med supervisionen er at få reflekteret over praksis og bearbejdet holdninger og arbejdsgange samt at få en forståelse af autismespektrumforstyrrelse for at blive bedre rustet til det daglige arbejde.

Hvem henvender supervision sig til?

  • Jobcentre med borgere i ressourceforløb eller på sygedagpenge.
  • Handicapcentre med borgere med diagnoserne autismespektrumforstyrrelse og ADHD.
  • Private aktører i forhold til landets jobcentre med borgere/kursister med diagnoserne autismespektrumforstyrrelse og ADHD.
  • Tværfaglige teams på fx opholdssteder, botilbud og væresteder.
  • Lærere og støttelærer på uddannelsesinstitutioner.
  • Virksomheder med medarbejdere med en autismediagnose.

Supervisionen kan foregå hos jer eller i mine lokaler i Hellerup eller Ballerup.

I er meget velkomne til at kontakte mig på 23 27 08 88 for en uforpligtende snak i telefonen, hvor vi sammen kan afklare, hvilket forløb der passer bedst til jer, og så tilpasser jeg det naturligvis til netop jeres behov.